Διδάσκοντες ΠΜΣ

ΔιδάσκωνΜαθήματα
Σκούρας Ευγένιος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΜ Διευθυντής ΠΜΣ
1. Υπολογιστικές Μέθοδοι & Αλγόριθμοι
2. Υπολογιστική Ανάλυση Ρευστομηχανικών Συστημάτων & Διεργασιών
Μπατσούλας Νικόλαος
Καθηγητής ΤΜΜ
1. Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
2. Μοντελοποίηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών
Τσινόπουλος Στέφανος
Καθηγητής ΤΜΜ
1. Μέθοδοι Πεπερασμένων & Συνοριακών Στοιχείων
Καλαράκης Αλέξανδρος
Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΜ
1. Υπολογιστικές Μέθοδοι & Αλγόριθμοι
2. Υπολογιστική Ανάλυση Ρευστομηχανικών Συστημάτων & Διεργασιών
Τσίρκας Σωτήριος
Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΜ
1. Ολοκληρωμένα Υπολογιστικά Εργαλεία Επίβλεψης & Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
2. Υπολογιστική Διαχείριση Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Γιαννόπουλος Γεώργιος
μέλος Ε.Ε.Π. ΤΜΜ
1. Μέθοδοι Πεπερασμένων & Συνοριακών Στοιχείων
2. Υπολογιστική Διαχείριση Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3. Σχεδίαση Κατασκευών με τη Μέθοδο ΒΙΜ «Building Information Modelling»
Διαμαντάκος Ιωάννης
μέλος Ε.Ε.Π. ΤΜΜ
1. Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
2. Μοντελοποίηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών
3. Σχεδίαση Κατασκευών με τη Μέθοδο ΒΙΜ «Building Information Modelling»
Τσώλου Γεωργία
μέλος Ε.Ε.Π. ΤΜΜ
1. Υπολογιστικές Μέθοδοι & Αλγόριθμοι
Γιανναδάκης Αθανάσιος
μέλος Ε.Ε.Π. ΤΜΜ
1. Ολοκληρωμένα Υπολογιστικά Εργαλεία Επίβλεψης & Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων