ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Παράταση ημερομηνίας λήξης αιτήσεων των υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, στην αριθ. 14/07-09-2022 συνεδρίαση της, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας λήξης των αιτήσεων των υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έως και 05/10/2022.

Continue reading