ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Παράταση ημερομηνίας λήξης αιτήσεων των υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, στην αριθ. 14/07-09-2022 συνεδρίαση της, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας λήξης των αιτήσεων των υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έως και 05/10/2022.

Continue reading

Ανακοίνωση σχετικά με προγράμματα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. – Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και πραγματοποίηση διαδικτυακού webinar για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοινώνει ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό ΙνστιτούτοΦλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, European University Institute, www.eui.eu) θα πραγματοποιήσει έναδιαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) σχετικά με τα προσφερόμενα Προγράμματα σπουδώνδιδακτορικού επιπέδου…

Continue reading

Πρόσκληση για την ανάδειξη εκπροσώπου: α. των προπτυχιακών φοιτητών και β. των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

6244_300821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Continue reading