ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28/09/2023

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (9:00 –14:00) Το αρχείο παρουσίασης να υπάρχει και σε pdf σε USB stick για τυχόν προβλήματα συμβατότητας.

Continue reading