Καλαράκης Αλέξανδρος

Αλέξανδρος Καλαράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-369287

email: alexandros.kalarakis(at)uop.gr

Μαθήματα ΠΠΣ:

Μαθήματα ΠΜΣ:

Ώρες υποδοχής φοιτητών:

  • Τρίτη 14:00-15:00
  • Πέμπτη 19:00-20:00
  • μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα

Εργαστήρια & Ακαδημαϊκές Μονάδες:

  • Εργαστήριο Ανάλυσης Υλικών και Κατασκευών (ΕΑΥΚ), Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Διευθυντής)
  • Εργαστήριο Φυσικής, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Υπεύθυνος)
  • Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Υπεύθυνος)
  • Erasmus+ (Συντονιστής – Τμηματικός Υπεύθυνος)
Google ScholarORC ORCID iD icon

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)