ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κύκλος διαλέξεων διασύνδεσης με το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού

Την Τετάρτη 31 Μάϊου και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα Α19, ο απόφοιτος του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος, που εργάζεται ως Υπεύθυνος Μηχανικός Λειτουργίας Αιολικού Πάρκου στην «Αιολική Τρικόρφων Α.Ε.»…

Continue reading

Ανακοίνωση για την εκδρομή που προγραμματίζεται στην AEGEAN AIRLINES

Ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος με την υπ’ αριθ. 12/17-05-2023 απόφασή της δεν εγκρίνει την εκδρομή που προγραμματίζεται στην  AEGEAN AIRLINES την Τρίτη 23/05/2023 ως εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος.…

Continue reading