Διπλωματική Εργασία

Κανονισμός Διπλωματικών εργασιών (6η Έκδοση, 2023, περιέχει προδιαγραφές συγγραφής)
(Κανονισμός Πτυχιακών εργασιών για τους φοιτητές του Τμ. Μηχ. Μηχανικών ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 28 μαθήματα)

Έντυπα Πτυχιακής (πρόγραμμα 4ετές-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης-ΤΕΙ)

Έντυπα Διπλωματικής (πρόγραμμα 5ετές-Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης-ΑΕΙ)

  • Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή/-ών (Νο. 0)
  • Ανάθεση Θέματος (Νο. 1)
  • Αίτηση Εγγραφής για Παρουσίαση (Νο. 2)
  • Έντυπο Βαθμολογίας (Νο. 3)
  • Αλλαγή-Ακύρωση Θέματος (Νο. 4)
  • Δήλωση Κατάθεσης προς Παν. Πελοποννήσου (Νο. 5)

Ημερομηνίες Παρουσίασης Διπλωματικών (2022-2023)

Μπορείτε θα ενημερωθείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση των πτυχιακών από τον συντονιστή της πτυχιακής σας.

Για ανάθεση θέματος Διπλωματικής – Πτυχιακής εργασίας εγγραφείτε στην ιστοσελίδα eclass:

Παρακάτω επισυνάπτονται:

Τελευταίες Ανακοινώσεις σχετικά με Πτυχιακές Εργασίες