ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο του έργου “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020

Continue reading

Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ στο ΤΜΜ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών και Κινηματική Μηχανισμών με έμφαση στη Ρομποτική».…

Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80590 (κωδικός MIS: 5130641), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: ΩΗΞ0469Β7Δ-Υ5Ψ)

Continue reading

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΔ 407/80

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΔ407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΟΤΙ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΑ…

Continue reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13125/16.07.2021-Aπόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2021-2022

Πρόσκληση_13125_2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Αίτηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-3

Continue reading