Επιβράβευση Αριστείας

Έπαινος αριστείας προπτυχιακών σπουδών

Με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών, μέσω της ανάπτυξης ευγενικής άμιλλας μεταξύ των φοιτητών, το Τμήμα απονέμει έπαινο καλύτερης επίδοσης, προκειμένου να επιβραβεύονται οι φοιτητές που αριστεύσαν στο έτος σπουδών τους και συνολικά στις σπουδές τους. Ο έπαινος συνίσταται σε τιμητικό δίπλωμα, χρηματικό ποσό και τιμητική αναφορά στην ιστοσελίδα του Τμήματος, εφόσον ο φοιτητής δώσει την συγκατάθεσή σου.

Επιπλέον, στον τελειόφοιτο φοιτητή του 5ου έτους, χορηγείται υποτροφία δωρεάν φοίτησης στο ΜΠΣ του Τμήματος.

Πρωτεύσαντες Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
  • 3ο έτος σπουδών: Κολοβός Μενέλαος
  • 2ο έτος σπουδών: Κουλουδής Θεόδωρος
  • 1ο έτος σπουδών: Τζατζουίν Γου
Πρωτεύσαντες Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
  • 4ο έτος σπουδών: Τσακαλάκης Παναγιώτης
  • 3ο έτος σπουδών: Χαβιάρας Παντελεήμων
  • 1ο έτος σπουδών: Μαρκοδήμου Καρυοφιλιά


Έπαινος εξαίρετης διδασκαλίας

Το Τμήμα έχει θεσμοθετημένο έπαινο εξαίρετης διδασκαλίας, ο οποίος απονέμεται ετησίως στον διδάσκοντα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση διδακτικού έργου από τους φοιτητές στις ερωτήσεις της κατηγορίας Β «Φοιτητές και Διδάσκοντες» του ερωτηματολογίου «Ερωτήσεις Θεωρητικού Μέρους μαθημάτων».

Ο έπαινος συνίσταται σε τιμητικό́ δίπλωμα και σε τιμητική αναφορά στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, εφόσον ο Διδάσκων δώσει την συγκατάθεσή σου. Ο έπαινος κάθε ακαδημαϊκού έτους απονέμεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών του επόμενου έτους.

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
  • Αραβανής Θεοφάνης, Επί συμβάσει διδάσκων
Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
  • Αραβανής Θεοφάνης, Επί συμβάσει διδάσκων