Εκπόνηση Διδακτορικού

Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/ και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα, είτε αποκλειστικά, είτε ευρύτερα σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τίτλο, «Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού». Ο παραπάνω τίτλος δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο.

Στόχος

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας, σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό με υψηλής στάθμης επιστήμονες και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Συγχρόνως, το διδακτορικό Πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Στον Κανονισμό που ακολουθεί (ΦΕΚ έγκρισης) αναφέρονται λεπτομέρειες και στοιχεία για το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού:

 1. Γενικές Αρχές
 2. Στόχος
 3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 4. Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής
 5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 6. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
 7. Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
 8. Χρονική διάρκεια
 9. Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 10. Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων
 11. Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων
 12. Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής
 13. Πνευματικά δικαιώματα
 14. Λογοκλοπή
 15. Αναγόρευση Διδακτόρων
 16. Συνεπίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
 17. Λοιπές διατάξεις

Γνωστικά Αντικείμενα Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2022-2023

 1. Αλληλεπίδραση Ερπυσμού και Κόπωσης Τεχνικών Υλικών και Κατασκευών
  (Καθ. Μπατσούλας Νικόλαος, batsoulas(at)uop.gr)
 2. Πολυαξονική Κόπωση Τεχνικών Υλικών σε Μεταβλητές Συνθήκες Καταπόνησης
  (Καθ. Μπατσούλας Νικόλαος, batsoulas(at)uop.gr)
 3. Αποθήκευση Ενέργειας Υδρογόνου σε συμπιεστές μέσω μεταλλικών υδριδίων
  (Αναπλ. Καθ. Πολυζάκης Απόστολος, apolyzakis(at)uop.gr)
 4. Εξοικονόμηση Ενέργειας σε έξυπνα κτίρια με νέες τεχνολογίες
  (Αναπλ. Καθ. Πολυζάκης Απόστολος, e-mail: apolyzakis(at)uop.gr)
 5. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης για αυτοκίνητα με υδρογόνο
  (Αναπλ. Καθ. Πολυζάκης Απόστολος, e-mail: apolyzakis(at)uop.gr)
 6. Ενέργεια και Αειφορία στην Εκπαίδευση
  (Αναπλ. Καθ. Πολυζάκης Απόστολος, apolyzakis(at)uop.gr)
 7. Σχεδιασμός νανορευστών και νανοπρόσθετων με βελτιωμένες ρευστοθερμικές ιδιότητες
  (Αναπλ. Καθ. Σκούρας Ευγένιος, eskouras(at)uop.gr)
 8. Σχεδιασμός αερογελών για κονιάματα αυξημένης θερμομόνωσης
  (Αναπλ. Καθ. Σκούρας Ευγένιος, eskouras(at)uop.gr)
 9. Υπολογιστικός χαρακτηρισμός μηχανικής συμπεριφοράς νανοϋλικών βασισμένων σε μια νέα αλλοτροπική μορφή του άνθρακα, του επονομαζόμενου Φουλερυνίου
  (Επίκ. Καθ. Καμβύσας Γρηγόριος, greg(at)uop.gr)
 10. Διάδοση και σκέδαση ακουστικών κυμάτων
  (Επίκ. Καθ. Καμβύσας Γρηγόριος, greg(at)uop.gr)
 11. Πολλαπλής κλίμακας προσομοίωση ροής, διάχυσης και μετάδοσης θερμότητας βασισμένη στη μέθοδο lattice-Boltzmann
  (Επίκ. Καθ. Καλαράκης Αλέξανδρος, alexandros.kalarakis(at)uop.gr)
 12. Υβριδικά μοντέλα φαινομένων μεταφοράς βασισμένα στην μέθοδο Lattice Boltzmann με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης
  (Επίκ. Καθ. Καλαράκης Αλέξανδρος, alexandros.kalarakis(at)uop.gr)
 13. Αριθμητική επίλυση προβλημάτων διάβρωσης υλικών και κατασκευών.
  (Καθ. Τσινόπουλος Στέφανος, stsinop(at)uop.gr)
 14. Θεωρητική και πειραματική μελέτη της κατεργασίας μηχανολογικών εξαρτημάτων από σύνθετα και προηγμένα υλικά, με τη χρήση Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών
  (Επίκ. Καθ. Τσίρκας Σωτήριος, stsirkas(at)uop.gr)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


Τελευταίες Ανακοινώσεις σε θέματα Διδακτορικών Σπουδών