Μπατσούλας Νικόλαος

Νικόλαος Μπατσούλας

Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-369273

email: batsoulas(at)uop.gr

Μαθήματα ΠΠΣ:

Μαθήματα ΠΜΣ:

Σύντομο Βιογραφικό (CV)

Ώρες επικοινωνίας Φοιτητών:

  • Τρίτη 17:00-18:00
  • Πέμπτη 16:00-17:00
  • Χώρος: Γραφείο Εκπ/κού