Υπερίων Drone Team

Hyperion Drone Team

Ο Υπερίων αποτελεί μια ομάδα φοιτητών του Τμήματος με
στόχο την πρακτική εξοικείωση τους σε Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), αναπτύσσοντας τα δικά της drone κυριολεκτικά από το μηδέν.