Εξετάσεις άδειας τεχνικών

Η Σχολή Μηχανικών έχει συνάψει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο τη διενέργεια πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3982/2011.

Το Τμήμα διενεργεί εξετάσεις για την απόκτηση άδειας των παρακάτω επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

  • Εκτέλεση συντήρησης, επισκευή και επιτήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων
  • Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού
  • Εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες
  • Χειρισμό και επιτήρηση ατμολεβήτων
  • Εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης