Αίτηση Συμμετοχής σε ΠΜΣ

Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ ΤΜΜ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” ΣΤΟ ΤΜΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Όνομα
Επώνυμο
Όνομα Πατρός
(χωρίς κενά ή ενδιάμεσα σημεία στίξης, Ελληνικά αρχικά γράμματα σε ΑΔΤ, Λατινικά σε Διαβατήριο)
(αριθμητική μορφή, Ημέρα/Μήνας/Έτος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (εφόσον υπάρχει)


ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(Αν δεν διαθέτετε πιστοποίηση γλωσσομάθειας Αγγλικής αφήστε εδώ κενό και επιλέξτε το επόμενο)
Δεν διαθέτω πιστοποίηση γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας. Κατόπιν τούτου αποδέχομαι να εξεταστώ στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της γλωσσομάθειάς στην Αγγλική γλώσσα που θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα σας την ημερομηνία εξέτασης που θα ορίσετε.
(επιλέξτε αν αποδέχεστε να εξεταστείτε)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

(εφόσον υπάρχει)
(σύνολο μηνών)
(εφόσον υπάρχει)
(σύνολο μηνών)
(εφόσον υπάρχει)
(σύνολο μηνών)
(εφόσον υπάρχει)
(σύνολο μηνών)
(εφόσον υπάρχει)
(σύνολο μηνών)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (με την αίτηση, η οποία ενσωματώνεται αυτόματα)
(Επιλέξτε κουτί αν ΝΑΙ, αφήστε κενό για ΟΧΙ)
> Ανεβάστε όσα από τα ανωτέρω 1-11 δικαιολογητικά θέλετε/έχετε να υποβάλετε ψηφιακά εδώ

 • αντίστοιχα αριθμημένα από “01.” ως “11.” στην αρχή του ονόματος αρχείου καθενός
 • όλα μαζί συμπιεσμένα ως ένα (1) συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip ή .rar
 • με όνομα συμπιεσμένου αρχείου (*)
  • “Αίτηση_ΠΜΣ_[Επώνυμο]_[Όνομα]_ [Πατρώνυμο]_[Ημερομηνία]”
 • προτού ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησης (πατήστε “Υποβολή” στο τέλος)!

(*) [Επώνυμο], [Όνομα], [Πατρώνυμο] νοούνται τα δικά σας, [Ημερομηνία] ως ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ.

Υποβάλετε Αρχείο Δικαιολογητικών

Με την υποβολή, η παρούσα αίτηση ενσωματώνεται αυτόματα μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

> Εναλλακτικά, αν η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογητικών δεν είναι εφικτή για επαρκώς αιτιολογημένο κώλυμα, αποστείλετέ τα εντύπως

 • αντίστοιχα αριθμημένα από “01.” ως “11.” στην αρχή καθενός δικαιολογητικού
 • όλα τα δικαιολογητικά μαζί σε έναν φάκελο
 • Τίτλος Φακέλου (εξωτερικά) (*)
  • Αίτηση για το ΠΜΣ ΤΜΜ
  • [Επώνυμο] [Όνομα] του [Πατρώνυμο]
  • [Ημερομηνία]
  • Αριθμός Αίτησης: [id]
 • στη Γραμματεία Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • αφού ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησης (πατήστε "Υποβολή" στο τέλος)
 • [id] είναι ο αριθμός αίτησης που αναγράφεται όταν αποσταλεί επιτυχώς η αίτησή σας.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ