Διακρίσεις / Επιτεύγματα

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να επιδείξουν τις κάτωθι τιμητικές διακρίσεις / επιτεύγματα:

  1. Ο καθ. κ. Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος συμπεριλήφθη το 2021 στη βάση «Science wide author databases of standardized citation indicators». Πηγή: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), ‘‘August 2021 data update for “Updated science wide author databases of standardized citation indicators’’, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3.
    • Ο καθ. κ. Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος συμπεριλήφθη το 2020 στη βάση «Data for Updated science–wide author databases of standardized citation indicators» που περιέχει το κορυφαίο 2% των ερευνητών παγκοσμίως ως προς την απήχηση του ερευνητικού του έργου στο πεδίο έρευνας του. Πηγή: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2020), ‘‘Data for “Updated science–wide author databases of standardized citation indicators’’, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/btchxktzyw.2
  2. Τα άρθρα:P.K. Papadopoulos and E.E. Tzirtzilakis, ‘‘Biomagnetic flow in a curved square duct under the influence of an applied magnetic field”, Physics of Fluids, Vol. 16, Issue 8, pp. 29522962, 2004, doi: 10.1063/1.1764509 και
    1. E.E. Tzirtzilakis, ‘‘A mathematical model for blood flow in magnetic field’’, Physics of Fluids, Vol. 17, 077103, 2005, doi: 10.1063/1.1978807

στα οποία συμμετέχει ο καθ. κ. Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος, έχουν αναδημοσιευθεί μετά από 2η κρίση στο «Virtual Journal of Biological Physics Research», ως ερευνητικές εργασίες αιχμής.

  • Στον καθ. κ. Τσινόπουλο Στέφανο απονεμήθηκε το βραβείο Ακαδημαϊκού Περικλή Θεοχάρη, της τάξης των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 5000 ευρώ, για την εργασία “Numerical Determination of crack stress and deformation fields in gradient elastic solids,”με συν-συγγραφείς τους κ.κ. Γεράσιμο Καρλή, Δημοσθένη Πολύζο και Δημήτριο Μπέσκο, η οποία παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο μηχανικής “IUTAM Symposium on Discretization Methods for Evolving Discontinuities” που διεξήχθη στη Λυόν, Γαλλία, 4-7 September 2006 και εμπεριέχεται στα πρακτικά αυτού (A. Combescure et al. (Eds.), Springer, ISBN 978-1-4020-6529-3, 2007), doi: 10.1007/978-1-4020-6530-9_21.
  • Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Τσινόπουλος Στέφανος, καθηγητής και Γκορτσάς Θεόδωρος, επί συμβάσει διδάσκοντας, συμμετείχαν στην εργασία “An accelerated boundary element method via cross approximation of integral kernels for large-scale cathodic protection problems” (doi: 10.1111/mice.12687) η οποία δημοσιεύτηκε στο υψηλής στάθμης περιοδικό “Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering” του εκδοτικού οίκου Wiley με impact factor (2020): 11.775.
  • Ο Δρ. Γιαννόπουλος Γεώργιος συμπεριλήφθη από το 2021 στη βάση «Science wide author databases of standardized citation indicators». Πηγή: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), ‘‘August 2021 data update for “Updated science wide author databases of standardized citation indicators’’, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3.