Ορκωμοσία – Μητρώο Αποφοίτων

 

Οι ορκωμοσίες των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους πραγματοποιούνται σε τακτική βάση κατόπιν ανακοίνωσης του Τμήματος. Για τη συμμετοχή σε αυτή απαιτείται σχετική αίτηση ορκωμοσίας στην οποία επισυνάπτεται η φόρμα που ακολουθεί, μέσω της οποίας συλλέγονται τα στοιχεία για το Μητρώο Αποφοίτων του Τμήματος.

Φόρμα Συλλογής Στοιχείων Επικοινωνίας Αποφοίτων ΤΜΜ