ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πρόσκληση για την ανάδειξη εκπροσώπου: α. των προπτυχιακών φοιτητών και β. των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

260820-ekloges-foitites2020-2021

Continue reading

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στην καθημερινή τους πρακτική, οι περισσότεροι μηχανικοί διαχειρίζονται τεχνικά έργα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι εξ αυτών έχουν εκπαιδευτεί ελάχιστα ή καθόλου ώστε να διαχειρίζονται επιτυχώς…

Continue reading