ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η Συνεδρίαση) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Φυσική με έμφαση σε προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς και πειραματική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης σε συνεχή μέσα” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP32606)

Continue reading

Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω βουλευτικών εκλογών

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο για τις ημέρες Σάββατο 20.5.2023 (για τα προγράμματα ΠΜΣ) και Δευτέρα 22.5.2023

Continue reading