ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη μαθημάτων ΠΠΣ εξ αποστάσεως από 4/3/2024

Λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης του Τμήματος, τα μαθήματα θεωρίας του εξαμήνου θα ξεκινήσουν διαδικτυακά από Δε 4/3/2024. Τα εργαστηριακά μέρη που είναι εξ αντικειμένου δύσκολο να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως δεν…

Continue reading

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η  τροποποίηση αφορά στην ημέρα εξέτασης των μαθημάτων: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (5ου εξαμήνου) ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι (3ου εξαμήνου) ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ (4ου εξαμήνου) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2ου εξαμήνου)

Continue reading

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Επισυνάπτεται τροποποιημένο το συνοπτικό πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου. Οι τροποποιήσεις αφορούν στην ώρα εξέτασης των μαθημάτων “Ασφάλεια Εργασίας & Τεχν. Νομοθεσία” 9ου εξαμήνου και “Επιχειρησιακή Έρευνα” 4ου εξαμήνου

Continue reading