Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Μηνός Οκτωβρίου 2021 (για το Τμήμα πρώην ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ)