Αραβανής Θεοφάνης

Αραβανής Θεοφάνης

Εντεταλμένος Διδάσκων

Τηλέφωνο: 2610-

email: taravanis(at)uop.gr

Μαθήματα ΠΠΣ:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Προσωπική Ιστοσελίδα

Ώρες επικοινωνίας φοιτητών:

  • Δευτέρα, 10.00-12.00
  • Χώρος: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών