ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αφυπηρέτηση)

Γιαννόπουλος Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής

email: andyiann(at)uop.gr

Αφυπηρέτηση 31/8/2022

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι (Θ & Ε)
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI (Θ & Ε)
  • ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (Θ & Ε)
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Θ & Ε)

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)