ΜΕΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μελίστα Παρασκευή

Διοικητική Υπάλληλος
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Γραμματεία

Τηλέφωνο: 2610-369277

email: vmelista(at)uop.gr