ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αικατερίνη Αθανασοπούλου

Διοικητική Υπάλληλος
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Προϊσταμένη Γραμματείας

Τηλέφωνο: 2610-369278

email: kathanasop(at)uop.gr

Σύντομο CV