Εξάμηνο 3°

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΥΠ Θ Ε Σ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥ 2 2 4
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥ 2 2 4
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι ΓΥ 2 2 4
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥ 2 2 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΥ 4 1 4
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥ 2 2 4
ΣΥΝΟΛΟ   14 11 25

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Θ Θεωρία
Ε Εργαστήριο
ΓΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΟΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σ Σύνολο
ΤΥΠ Κατηγορία