Εξάμηνο 2°

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΥΠ Θ Ε Σ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΓΥ 5 0 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ ΓΥ 3 2 5
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΕΥ 4 2 6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΥ 2 2 4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ ΕΥ 0 4 4
ΣΥΝΟΛΟ   14 10 24

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Θ Θεωρία
Ε Εργαστήριο
ΓΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΟΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σ Σύνολο
ΤΥΠ Κατηγορία