Εξάμηνο 1°

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΥΠ Θ  Ε Σ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΓΥ 4 0 4
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΓΥ 4 0 4
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥ 2 2 4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΕΥ 0 4 4
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥ 2 2 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΓΥ 2 2 4
ΣΥΝΟΛΟ   14 10 24

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Θ Θεωρία
Ε Εργαστήριο
ΓΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΔΟΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σ Σύνολο
ΤΥΠ Κατηγορία