9° Εξάμηνο (Π.Ε.)

9° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0901Υ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι Υ 3 1 4 6
2 Μ0902Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ 1ο)* Υ 20
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Υ): 3 1 4 26
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε)
3 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 9 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ε): 3 0 3 4
ΣΥΝΟΛΟ: 6 1 7 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Κ)
3 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 9 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Κ): 3 0 3 4
ΣΥΝΟΛΟ: 6 1 7 30
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(*,**) Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί και στο 9ο εξάμηνο, οπότε οι αναγραφόμενες μονάδες ECΤS των μαθημάτων «Διπλωματική Εργασία» και «Πρακτική Άσκηση» των εξαμήνων 9 και 10 εναλλάσσονται αντίστοιχα.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 9
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Κ)
1 Μ0903Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ 1 Μ0903Κ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2 Μ0904Ε ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΠΛΟΙΩΝ 2 Μ0904Κ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Τ Τύπος μαθήματος
Θ Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Ε Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
Σ Σύνολο ωρών διδασκαλίας μαθήματος
ECTS Πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer & Accumulation System)
Υ Υποχρεωτικό μάθημα
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές)
ΕΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΚΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΕΕΚ Mάθημα Επιλογής Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΕΚ Mάθημα Επιλογής Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Μ = Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Διψήφιος Αριθμός Εξάμηνο Σπουδών (01 – 10)
Διψήφιος Αριθμός Α/Α μαθήματος εξαμήνου (01 – 07)
Αλφαριθμ.
Χαρακτήρας
Υ = μάθημα Υποχρεωτικό, Ε = μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης, Κ = μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης