8° Εξάμηνο (Π.Ε.)

8° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0801Υ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Υ 4 1 5 6
2 Μ0802Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ 3 1 4 6
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Υ): 7 2 9 12
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε)
3 Μ0803Ε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι ΕΥΚ 4 1 5 5
4 Μ0804Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚ 4 1 5 5
5 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
6 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ε): 14 2 16 18
ΣΥΝΟΛΟ: 21 4 25 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Κ)
3 Μ0803Κ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚ 4 1 5 5
4 Μ0804Κ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΥΚ 4 1 5 5
5 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
6 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 8 ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΚ 3 0 3 4
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Κ): 14 2 16 18
ΣΥΝΟΛΟ: 21 4 25 30
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 8
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Κ)
1 Μ0805Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Μ0805Κ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
2 Μ0806Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2 Μ0806Κ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
3 Μ0807Ε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 3 Μ0807Κ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Τ Τύπος μαθήματος
Θ Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Ε Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
Σ Σύνολο ωρών διδασκαλίας μαθήματος
ECTS Πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer & Accumulation System)
Υ Υποχρεωτικό μάθημα
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές)
ΕΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΚΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΕΕΚ Mάθημα Επιλογής Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΕΚ Mάθημα Επιλογής Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Μ = Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Διψήφιος Αριθμός Εξάμηνο Σπουδών (01 – 10)
Διψήφιος Αριθμός Α/Α μαθήματος εξαμήνου (01 – 07)
Αλφαριθμ.
Χαρακτήρας
Υ = μάθημα Υποχρεωτικό, Ε = μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης, Κ = μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης