3° Εξάμηνο (Π.Ε.)

3° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0301Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Υ 4 4 5
2 Μ0302Υ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι Υ 4 1 5 6
3 Μ0303Υ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  Ι Υ 4 4 5
4 Μ0304Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ Υ 4 0 4 5
5 Μ0305Υ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ 4 1 5 5
6 Μ0306Υ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Υ 3 1 4 4
ΣΥΝΟΛΟ: 23 3 26 30
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Τ Τύπος μαθήματος
Θ Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Ε Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
Σ Σύνολο ωρών διδασκαλίας μαθήματος
ECTS Πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer & Accumulation System)
Υ Υποχρεωτικό μάθημα
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές)
ΕΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΚΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΕΕΚ Mάθημα Επιλογής Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΕΚ Mάθημα Επιλογής Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Μ = Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Διψήφιος Αριθμός Εξάμηνο Σπουδών (01 – 10)
Διψήφιος Αριθμός Α/Α μαθήματος εξαμήνου (01 – 07)
Αλφαριθμ.
Χαρακτήρας
Υ = μάθημα Υποχρεωτικό, Ε = μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης, Κ = μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης