2° Εξάμηνο (Π.Ε.)

2° ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Τ Θ Ε Σ ECTS
1 Μ0201Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Υ 4 4 5
2 Μ0202Υ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ Υ 1 3 4 5
3 Μ0203Υ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Υ 4 1 5 6
4 Μ0204Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ Υ 6 6 6
5 Μ0205Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Υ 3 3 3
6 Μ0206Υ ΗΛEΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ 4 1 5 5
ΣΥΝΟΛΟ: 22 5 27 30
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
Τ Τύπος μαθήματος
Θ Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Ε Εργαστηριακό μέρος μαθήματος
Σ Σύνολο ωρών διδασκαλίας μαθήματος
ECTS Πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer & Accumulation System)
Υ Υποχρεωτικό μάθημα
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές)
ΕΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΚΥΚ Υποχρεωτικό μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(παρακολουθείται από όλους τους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής)
ΕΕΚ Mάθημα Επιλογής Ενεργειακής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΕΚ Mάθημα Επιλογής Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης
(οι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής επιλέγουν κάποια μαθήματα της κατηγορίας αυτής από αντίστοιχη δεξαμενή προσφερόμενων μαθημάτων)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Μ = Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Διψήφιος Αριθμός Εξάμηνο Σπουδών (01 – 10)
Διψήφιος Αριθμός Α/Α μαθήματος εξαμήνου (01 – 07)
Αλφαριθμ.
Χαρακτήρας
Υ = μάθημα Υποχρεωτικό, Ε = μάθημα Ενεργειακής Κατεύθυνσης, Κ = μάθημα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης