Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Ανακοινώνεται ότι η δήλωση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023, θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-students) από τη Δευτέρα 27/03/2023 μέχρι και την Κυριακή 09/04/2023.

Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία πραγματοποιείται με τον λογαριασμό σας στην ενιαία υποδομή πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα σύνδεσης με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://studentaccount.uop.gr/ και υποβάλλετε αίτημα προς την Τεχνική Υποστήριξη, από την επιλογή “Αποστολή Αιτήματος”.

Τονίζεται ότι η δήλωση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες, περιλαμβανομένων και αυτών του Β’ εξαμήνου.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να ανταποκριθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας και να καταγράψουν τον αριθμό υποβολής της δήλωσής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση των μαθημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία δε σχετίζεται, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη εγγραφής στα μαθήματα στο eclass. Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-students) γίνεται η διοικητική παρακολούθηση των μαθημάτων, ενώ μέσω του eclass υποστηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, με την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και ανακοινώσεων και γενικά η αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους διδάσκοντες.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση δηλώνονται μαθήματα μόνο του τρέχοντος εξαμήνου. Οι δηλώσεις για μαθήματα που αφορούν τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθούν αργότερα.