Η Ομάδα του Υπερίωνα

Ομάδα Σχεδιασμού

Χαράλαμπος – Διονύσιος Τριλίβας
Ιωάννης Χρήστου
Κωνσταντίνος Μαυριάς
Νικόλαος Παπαδόπουλος
Ομάδα Ηλεκτρονικών και Προγραμματισμού

Γεώργιος Λαμπρόπουλος
Δημήτρης Αυγολούπης
Γεώργιος Τσέλλος