Τομείς και Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς απασχόλησής του αναλύονται ως εξής:

 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, με ενδεικτικά καθήκοντα σε:
  • Παραγωγή
  • Έλεγχο Ποιότητας
  • Εφαρμογή Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος (Συστήματα ISO 9000, 14000 κλπ.)
  • Συντήρηση
  • Μελέτες Παραγωγής και Σχεδιασμού Προϊόντων
  • Διαχείριση Ενέργειας
  • Εφοδιαστική (Logistics)
  • Προμήθειες – Διαχείριση Αποθεμάτων Πρώτων Υλών
  • Πωλήσεις
 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, όπως:
  • Μελέτες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου (Ασφάλειας)
  • Ενεργειακές Μελέτες
  • Μελέτες Φυσικού Αερίου
 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, που ενδεικτικά αφορούν:
  • Κατασκευή / Συντήρηση συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
  • Κατασκευή / Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (πχ., Ανελκυστήρων, γεννητριών, δικτύων πεπιεσμένου αέρα και αερίων, κλπ.)
  • Επίβλεψη Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων
  • Κατασκευής, Συντήρησης και Σχεδιασμού Κτηριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 4. ΕΜΠΟΡΙΟ, με αντικείμενο:
  • Τεχνικές Πωλήσεις
  • Προώθηση και Προβολή Προϊόντων
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, είτε ως Ελεύθερος Επαγγελματίας, είτε ως μισθωτός σε εταιρεία υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης
 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, που αφορούν ενδεικτικά:
  • Σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία έργων προστασίας περιβάλλοντος
  • Σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων απορρύπανσης
  • Σχεδιασμό εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός)
 7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  • Κατασκευή Συντήρηση και Λειτουργία Δικτύων
  • Εμπορία συναφούς εξοπλισμού
 8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • Ενεργειακά έργα
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση
  • Εμπορία σχετικού εξοπλισμού
 9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ σε οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις
 10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Δημοσίου, οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων
 11. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα ποσοστά απασχόλησης των Μηχανολόγων Μηχανικών ανά κύρια κατηγορία απασχόλησής τους. Από τα στοιχεία που παρατίθενται προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μηχανολόγων μηχανικών, περίπου 24%, απασχολείται σε βιομηχανικά και κατασκευαστικά έργα.

Ποσοστά απασχόλησης των Μηχανολόγων Μηχανικών ανά κύρια κατηγορία απασχόλησής τους (πηγή: Παρατηρητήριο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας)

Με δεδομένη την πολιτική βούληση, υπό το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, να εναρμονισθεί ταχύτατα η ελληνική ενεργειακή αγορά με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αντιλήψεις και επιταγές που αφορούν την υιοθέτηση νέων εξελιγμένων ενεργειακών τεχνολογιών και περιβαλλοντικών στόχων, τα επόμενα έτη θα συντελεστούν στη χώρα αλλαγές που θα οδηγήσουν σε ριζική αναδιαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη. Σημαντικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι η αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος και η επέκταση και ενίσχυση των εγχώριων και διακρατικών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) οι στόχοι που τίθενται μέχρι το 2030 είναι η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση στο 45%, στην ηλεκτροπαραγωγή στο 80%, στη θέρμανση και ψύξη στο 47%, στις μεταφορές στο 32% και η 100% ηλεκτροκίνηση στα επιβατικά οχήματα. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να δημιουργήσουν 38.000 νέες θέσεις εργασίας σε ΑΠΕ και αναβάθμιση κτιρίων έως το 2030[1].

Παράλληλα, η 4η βιομηχανική επανάσταση προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε πλήρη μετασχηματισμό της υπάρχουσας βιομηχανικής παραγωγικής διαδικασίας και γενικότερα του επιχειρείν. Πρόσφατη έρευνα της Bank of America[2] προβλέπει αύξηση στην αυτοματοποίηση της παραγωγής μέσω ρομπότ, σε παγκόσμια κλίμακα, από 10% το 2015, σε 45% το 2025. Στον πυρήνα των παραπάνω αλλαγών βρίσκονται, επίσης, οι τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης ολόκληρων μηχανημάτων ή εξαρτημάτων τους.


[1] https://www.ot.gr/2023/01/18/energeia/esek-ependyseis-30-dis-kai-38-000-nees-theseis-ergasias-se-ape-kai-anavathmisi-ktirion-eos-to-2030/.

[2] K. Φωτάκης, A. Σελίμης, «Η Ελλάδα μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση», Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, 2018.