Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ευστάθιος Ν. Βουκελάτος

Λέκτορας Εφαρμογών

Τηλέφωνο:

email: evoukela(at)teimes.gr

Μαθήματα:

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι (Ε)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙI (Ε)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ CV

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών:

  • Τρίτη 20:00 – 21:00
  • Πέμπτη 12:00 – 13:00
  • Σύνδεσμος στο αντίστοιχο eclass