Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το τμήμα συνεργάζεται με ιδρύματα του εξωτερικού σε προγράμματα Erasmus.

Η επιτροπή Κινητικότητας – Erasmus+ αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

  1. Αλέξανδρος Καλαράκης, Επίκουρος Καθηγητής, ως Συντονιστής
  2. Βασιλική Δούσμπη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως μέλος
  3. Ευστάθιος Βουκελάτος, Λέκτορας, ως μέλος

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: http://erasmus.uop.gr/index.php

Χρήσιμα έγγραφα:

Τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με Κινητικότητα/Erasmus