Εργαστήριο Κατεργασιών και Διαμορφώσεων

Το Εργαστήριο Κατεργασιών και Διαμορφώσεων ανήκει στην Κατεύθυνση Κατασκευών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στις εγκαταστάσεις του πραγματοποιείται η διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, μαζί με τα συνεργαζόμενα εργαστήρια και τον πολυάριθμο εξοπλισμό τους, καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Κατεργασίες υλικών.
 • Χρήση και μελέτη λειτουργίας των συμβατικών εργαλειομηχανών.
 • Χρήση, λειτουργία και προγραμματισμό των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.
 • Χρήση και μελέτη των τεχνικών συγκόλλησης.
 • Μηχανικές διαμορφώσεις και τον σχεδιασμό καλουπιών.
 • Χαρακτηρισμό των υλικών.
 • Ανάπτυξη νέων υλικών.
 • Σύνθετα Υλικά.
 • Μηχανική συμπεριφορά των υλικών.
 • Τεχνολογίες παραγωγής.
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής
 • Σχεδιασμός, ανάλυση και κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων και μηχανισμών.
 • Αντίστροφη μηχανολογία.
 • Μέθοδοι ταχείας προτυποποίησης και τρισδιάστατης εκτύπωσης.
 • Ρομποτική.
 • Ανάλυση και προσομοίωση κατεργασιών.

Στόχος, είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, στα γνωστικά του πεδία και την διάχυση νέας γνώσης μέσω αυτών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σχετίζονται με τα θεματικά του πεδία και έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τέλος, το εργαστήριο λόγω του σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτει, το εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες του, παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου www.mf-lab.gr.