Μηχανικής – Υλικών – Μηχανών (MYM)

Προσωπικό:

 • Διευθυντής: Ν. Μπατσούλας, Καθηγητής
 • Μέλη: Α. Γιαννόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Βουκελάτος, Λέκτορας, Γ. Γιαννόπουλος ΠΔ 407/80, Π. Μπιζρέμης, ΕΤΕΠ

Επιστημονικό αντικείμενο:

Το Εργαστήριο αυτό καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

 • Εφαρμοσμένη Μηχανική Μηχανολογικών Συστημάτων
 • Τεχνικά Υλικά (Δομή – Ιδιότητες – Τεχνολογία – Δοκιμές – Εφαρμογές)
 • Σύνθετα και Προηγμένα Υλικά
 • Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών (Ελαστικότητα – Πλαστικότητα – Ερπυσμός -Κόπωση – Αλληλεπίδραση Ερπυσμού και Κόπωσης) και Εφαρμογές
 • Θραυστομηχανική
 • Μηχανική της Κοπής – Μηχανουργική Τεχνολογία και Εφαρμογές
 • Τριβολογία – Λίπανση – Τριβομηχανικά Συστήματα
 • Μελέτη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πειραματικών Διατάξεων Εφαρμογής
 • Μηχανική Συμπεριφορά και Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών.
 • Ειδική Μηχανολογία (Θεωρία Λειτουργίας Μηχανών: Ανυψωτικές Μηχανές – Μεταφορικές Μηχανές – Γεωργικές Μηχανές – Οχήματα)

Βασικός Εξοπλισμός

 • Μηχανή Σκληρομέτρησης DURAMIN – 500
 • Μηχανή λείανσης TEGRA – POL 15
 • Μηχανή θερμού εγκιβωτισμού CITOPRESS-10
 • Μηχανή αδιατάραχτης κοπής μετάλλων Discotom – 6
 • Μηχανή κόπωσης κεφαλή 8800
 • Μηχανή κόπωσης FAST TRACK 8800
 • Μηχανή Μετρολογίας : Μηχανή Ερπυσμού 3210
 • Ελεγκτής μηχανής στρέψης
 • Μηχανή Στρέψης MT2 E3 225 N-m
 • Μηχανή Εφελκυσμού SUN 60
 • Μηχανή κρούσης IMPACT 300
 • Μηχανή Τριβής και Φθοράς
 • Μηχανή Εξέλασης
 • Σύστημα Fluid – structure interaction 4.5m X 2.2m
 • Πιεστικό Δοχείο
 • Πειραματική διάταξη ελέγχου υδραυλικών δυνάμεων και κινήσεων 165cmX140cmX90cm
 • Σύστημα μέτρησης δύναμης 1 – 50 Ν
 • Σύστημα μέτρησης ενεργειακών μεγεθών
 • Όργανα μέτρησης μηχανικών και φυσικών μεγεθών
 • Ογκομετρική υδραυλική τράπεζα
 • Συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας
 • Συσκευή μέτρησης πίεσης
 • Συσκευή μέτρησης υγρασίας
 • ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ: Τόρνος
 • Τόρνος SN 40 C
 • CNC Τόρνος 200 NS
 • CNC Τόρνος CONCEPT 250
 • Τόρνος MAXIVAT V13 (2 ΤΕΜ)
 • Τόρνος τύπου Capstan
 • Τόρνος Σπειροτόμος
 • Δράπανο κατακόρυφο VS32B – CE1
 • Δράπανο κατακόρυφο Z 16Q
 • Φρέζα ΘT 82 W
 • Φρέζα WELLS INDEX
 • Πλάνη 81000- 784
 • Πλάνη MISAL
 • ΜΗΧΑΝΗ ΚOΠΗΣ : ΨΑΛΙΔΙ
 • Ψαλίδι ER 4X2500
 • Ψαλίδι 105
 • ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ : ΡΕΚΤΙΦΙΕ
 • Ρεκτιφιέ omicron 1000
 • Ρεκτιφιέ Α
 • Ρεκτιφιέ Β
 • Γραναζοκόφτης
 • Πριονοκορδέλα 510.320DGHV
 • SHARP 22
 • Στράντζα HPB – 3050/75
 • Στράντζα 105
 • Ζουμπάς HKM-60
 • Σύστημα κατασκευής σπειρώματος : Βιδολόγος ηλεκτρικός
 • Παλμογράφος DS 1080C
 • Γαλβανόμετρο GPM 8212
 • Ηλεκτροσυγκόλληση 250S
 • Ηλεκτροσυγκόλληση Elv 160
 • Ηλεκτροσυγκόλληση X 2500
 • Ηλεκτροπόντα SPOT 50
 • Ελκυστήρας 7066
 • Ελκυστήρας επίδειξης TM 150
 • Αροτρο τρίυνο αναστρεφόμενο μεταβλητού πλάτους
 • Υδραυλικός Ισοπεδωτής 3 κινήσεων
 • ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΠΟΡΑΣ Κ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
 • Σπαρτική μηχανή ακριβείας
 • Ψεκαστικό με ράμπα
 • Καταστροφέας
 • Πνευματικός Μεταφορέας
 • Μεταφορική Ταινία
 • Κυλινδρομεταφορέας
 • Κοχλιομεταφορέας
 • Ξηραντήρας
 • Αφυγραντήρας
 • Αεροσυμπιεστής 950/7,5 HP
 • Αεροθυλάκιο 500LT/12 ATM
 • Ηλεκτρικός πίνακας 2X7,5 HP
 • ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KYPOR DIESEL
 • Τρισδιάστατος εκτυπωτής
Μηχανή Εφελκυσμού 600kN
Μηχανή Στρέψης 225Nm
Σερβουδραυλική Μηχανή Κόπωσης 100kN
Μηχανή Ερπυσμού
Τόρνος ψηφιακής καθοδήγησης – CNC
Σύστημα Fluid – structure interaction 4.5m X 2.2m VAN GEN NINGEN
Πριονοκορδέλα Μετάλλων
Μηχανή Τριβής  και Φθοράς