Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικής

Το Εργαστήριο Φυσικής έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπαίδευση των φοιτητών στο πεδίο της Φυσικής, και συγκεκριμένα σε εισαγωγικές έννοιες της Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Θερμοδυναμικής, Οπτικής και Φαινομένων Μεταφοράς.

Ερευνητικά το εργαστήριο συνδράμει στους τομείς των Φυσικών επιστημών, του Χαρακτηρισμού υλικών, των Φαινομένων μεταφοράς και την μοντελοποίηση Φυσικών διεργασιών.

Προσωπικό

Υπεύθυνος: Α. Καλαράκης, Επικ. Καθηγητής

Μέλη:Γ. Τσώλου, Επιστ. Συνεργάτης (ΠΔ 407/80), Ε. Πετράκης, ΕΤΕΠ

Βασικός Εξοπλισμός

  • Πειραματικές διατάξεις
  • Μετρητικά όργανα
  • Η/Υ