Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

Προσωπικό

Υπεύθυνος: Κων/νος Μαυρίδης

Επιστημονικό Αντικείμενο:

 • Μελέτη και εκπόνηση υπολογισμών σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) από θερμική, κινηματική και δυναμική άποψη
 • Θερμική ανάλυση κινητήρων, με έμφαση στους κύκλους λειτουργίας, στη βαθμό θερμικής απόδοσης, στην ισχύ, στο συνολικό βαθμό απόδοσης και στην ειδική κατανάλωση καυσίμου
 • Υπολογισμός μεγεθών δυναμικής συμπεριφοράς (μέση πίεση εμβόλου, πείρος εμβόλου, διωστήρας, στροφαλοφόρος άξονας, σφόνδυλος, κύλινδρος, βαλβίδες)
 • Καθορισμός χρονισμού βαλβίδων
 • Χρήση μετρητικών οργάνων και ελέγχου ΜΕΚ
 • Οι σκοποί του εργαστηρίου εξυπηρετούνται με τις δραστηριότητες:
 • Εκπαίδευση/Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
 • Συνεργασία σε εκπαιδευτικό – ερευνητικό επίπεδο με ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς συναφούς αντικειμένου
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση βιομηχανικών προϊόντων

Βασικός Εξοπλισμός

 • Μηχανή Diesel 1620 cm2, 4-χρονη, 2-κύλινδρη
 • Μηχανή Otto μεταβλητής συμπίεσης, 4-χρονη, 1-κύλινδρη
 • Μηχανή Otto Ford 1600 m2, 4-χρονη, 4-κύλινδρη
 • Πέδη υδραυλική, 6-κύλινδρη
 • Πέδη υδραυλική, 1-κύλινδρη (πετρελαιομηχανή)
 • Πέδη υδραυλική, Wankel
 • Σύστημα ευθυγράμμισης αυτοκινήτου
 • Σύστημα δοκιμής και έγχυσης πετρελαιοκινητήρων
 • Αεριοστρόβιλος 2-αξονικός
 • Σύστημα θαλάμου καύσης
 • Ομοιώματα και εξαρτήματα ΜΕΚ