Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ατμολεβήτων-Ατμοστροβίλων

Το Εργαστήριο Ατμολεβήτων-Ατμοστροβίλων έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπαίδευση των φοιτητών στο πεδίο των Ατμολεβήτων και Ατμοστροβίλων, δηλαδή την παραγωγή και χρήση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ατμού. Στο Εργαστήριο οι φοιτητές γνωρίζουν εκτός από τις κύριες εγκαταστάσεις και διάφορες βοηθητικές  εγκαταστάσεις, όπως τον ατμοθάλαμο, το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού για την τροφοδοσία του ατμολέβητα, την παροχή καυσίμου και λειτουργία των καυστήρων, τον συμπυκνωτή ατμού, τον Πύργο Ψύξης, το σύστημα ρύθμισης στροφών του ατμοστροβίλου κ.ά.

Ερευνητικά το εργαστήριο συνδράμει στον τομέα παραγωγής ενέργειας με ατμό, στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την λειτουργία των ατμολεβήτων και ατμοστροβίλων, καθώς και στην διερεύνηση της απόδοσης αυτών.

Βασικός Εξοπλισμός

 • Ατμολέβητας 10 bar
 • Ατμοστρόβιλος 8 KW
 • Συμπυκνωτής ατμού
 • Πύργος Ψύξης
 • Αποσκληρυντής νερού
 • Δεξαμενή τροφοδοτικού νερού
 • Δεξαμενή καυσίμου
 • Δεξαμενή συμπυκνωμάτων
 • Αντλίες νερού και συμπυκνωμάτων
 • Αισθητήρια μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας
 • Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού