Υποβολή Πρότασης Βελτίωσης

Υποβολή Πρότασης Βελτίωσης Τμήματος
Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
Όνομα, κενό για ανώνυμη πρόταση
Επώνυμο, κενό για ανώνυμη πρόταση
Email αποστολέα πρότασης βελτίωσης, μπορεί να είναι κενό για ανώνυμη πρόταση
Περιγραφή αποστολέα
Ποιόν/τι/που αφορά η πρόταση
Περιληπτικός τίτλος πρότασης βελτίωσης, έως 100 χαρακτήρες
Αναλυτική περιγραφή πρότασης, έως 20 γραμμές