Υποδομή

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια με εργαστηριακούς χώρους στους οποίους διδάσκονται αντίστοιχα μαθήματα: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΕΡΡΜ)
[Θεσμοθετημένο]
· Μηχανική Ρευστών Ι – ΙΙ
· Ρευστοδυναμικές Μηχανές
· Πρακτική Άσκηση
· Έρευνα
· Πιστοποίηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
· Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε Ενεργειακά Θέματα σε Μηχανικούς και σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς
· Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων
 
2 ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ) · Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
3 ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΘΨΚ)
[Θεσμοθετημένο]
· Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
· Θερμοδυναμική ΙΙΙ
· Μετάδοση Θερμότητας
· Μετρολογία
· Συσκευές Θερμικών Διεργασιών
4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) · Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι – ΙΙ
5 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (ΑΤΜ) · Ατμολέβητες-Ατμοστρόβιλοι
6 ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΧΗΠΕΤ)
[Θεσμοθετημένο]
· Χημεία
· Περιβαλλοντική Τεχνολογία
7 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΦΥΣ) · Φυσική
8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Αιθ. Ζ2) · Προγραμματισμός Η/Υ
· Υπολογιστική Ρευστομηχανική
· Αριθμητική Ανάλυση
 
9 ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΝΥ)
[Θεσμοθετημένο]
· Μηχανική – Στατική
· Αντοχή Υλικών ΙΙΙ
· Ταλαντώσεις & Δυναμική Μηχανών
·     Χαρακτηρισμός στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών
·     Μέτρηση θερμικών ιδιοτήτων υλικών
·     Μη καταστροφικός έλεγχος υλικών και κατασκευών
·     Απομόνωση κατασκευών από μηχανικές ταλαντώσεις
·     Προσομοίωση μηχανικής, ακουστικής και θερμικής συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών
·     Ανάπτυξη λογισμικού συνοριακών στοιχείων
·     Σχεδιασμός συστημάτων καθοδικής προστασίας
10 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (ΕΚΔ)
[Θεσμοθετημένο]
· Μηχανουργική Τεχνολογία
· Ψηφιακά Καθοδηγούμενες Εργαλειομηχανές
· Μηχανικές Διαμορφώσεις
·     Κατεργασίες υλικών
·     Τεχνολογίες παραγωγής
·     Χρήση και μελέτη λειτουργίας των συμβατικών εργαλειομηχανών
·     Χρήση και μελέτη τεχνικών συγκόλλησης
·     Χρήση, λειτουργία και προγραμματισμό των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών
·     Μηχανικές διαμορφώσεις και σχεδιασμός καλουπιών
·     Σχεδιασμός, ανάλυση και κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων και μηχανισμών
·     Αντίστροφη μηχανολογία
·     Μέθοδοι ταχείας προτυποποίησης
·     Ανάλυση και προσομοίωση κατεργασιών
11 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΣΜ) · Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (ΜΗΣ) · Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
· Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
· Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)
13 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΩΝ (MYM)
[Θεσμοθετημένο]
· Τεχνικά υλικά
· Προηγμένα υλικά
· Μηχανική Δυναμική
· Μηχανική συμπεριφορά των υλικών
· Τριβολογία
· Οχήματα και Ειδικές Μηχανές

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ανήκουν επίσης και οι αίθουσες διδασκαλίας Α19, Ζ4, Ζ5, Ζ7, Ζ16. Επιπλέον, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του την Αίθουσα Συνεδριάσεων-Συνελεύσεων του (πρώην) Τ.Ε.Ι. Δ.Ε. και το Μικρό Αμφιθέατρο του Ιδρύματος. Οι σπουδαστές του Τμήματος έχουν πρόσβαση και στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Μηχανικών (πρώην Τεχνολογικών Εφαρμογών).

Γραμματεία – Λειτουργία

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για μια σειρά από σπουδαστικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα στα σπουδαστικά θέματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Παροχή πληροφοριών, υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στο Τμήμα, μετεγγραφές και κατάταξη πτυχιούχων, ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και για κάθε θέμα που αφορά την κατάσταση των σπουδαστών.
  • Δηλώσεις μαθημάτων, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας (πάσο), έκδοση πιστοποιητικού σπουδών, έκδοση σπουδαστικού βιβλιαρίου υγείας, έκδοση Πτυχίων κλπ.

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών είναι ανοιχτή Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-14:30. Οι σπουδαστές εξυπηρετούνται για οποιοδήποτε θέμα τους από Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00-13:00.
Για επικοινωνία με την Γραμματεία (τηλεφωνική-ηλεκτρονική) εδώ.