Χαιρετισμός

Αγαπητέ επισκέπτη, σε καλωσορίζουμε στο Τμήμα μας, το οποίο θεραπεύει μία από τις αρχαιότερες και ευρύτερες επιστήμες του Μηχανικού. Το Τμήμα μας έχει ως σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού. Πρόκειται για ένα Τμήμα με μεγάλη εμπειρία στην εργαστηριακή εκπαίδευση και ιστορία, μέσα από διάφορες μορφές του, που προσεγγίζει τα σαράντα έτη. Κατά την τελευταία του μορφή μετά την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει καταρτήσει νέο σύγχρονο πενταετές πρόγραμμα σπουδών. Η παροχή της εκπαίδευσης του Τμήματος εστιάζεται σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης σπουδών, αυτές της Ενέργειας & Περιβάλλοντος και της Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων.

Η Κατεύθυνση Ενέργειας & Περιβάλλοντος του Τμήματος προσφέρει γνώσεις οι οποίες αναβαθμίζουν την ικανότητα των φοιτητών να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και την λειτουργία Ενεργειακών Συστημάτων, αλλά και με περιβαλλοντικά προβλήματα που άπτονται Ενεργειακών Εφαρμογών. Η Κατεύθυνση Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με ζητήματα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών, αλλά και Μηχανουργικών Διαμορφώσεων και Κατεργασιών.

Είναι σαφές ότι από το ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων που μπορεί να ασχοληθεί ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, οι κατευθύνσεις που εστιάζεται το Τμήμα προσδίδουν εφόδια για εργασία σε κλάδους αιχμής, μερικοί εκ των οποίων είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμό, Συστήματα Θέρμανσης Ψύξης Κλιματισμού, Ανάλυση και Σχεδιασμό Κατασκευών και Εξαρτημάτων, Κατεργασίες και Διαμορφώσεις Υλικών.

Ο παραπάνω χαρακτήρας των σπουδών του τμήματος αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών του, ενώ συνεχής είναι η προσπάθεια ώστε να βελτιώνεται η παροχή του διδακτικού έργου και η διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, τα οποία είναι και τα μέγιστα ζητούμενα από ένα Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών