Ιστορική Αναδρομή

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το 1970 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.) Πάτρας. Ως συνέχεια αυτού, το 1983 με την εφαρμογή του νόμου 1404/83 ιδρύθηκε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας (αρχικά, Πάτρας), ως ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο από το 2001 ανήκει μαζί με τα Πανεπιστήμια στην Ελληνική Ανωτάτη Εκπαίδευση. Το 2019 με τις διατάξεις των άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Β’ 1994/31.05.2019) ενσωματώθηκε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (η Σχολή Μηχανικών) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (τα υπόλοιπα τμήματά του). Το 2020 το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έκλεισε 20 έτη λειτουργίας.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (αρχικά, Μηχανολογίας) λειτουργεί με τη τεχνολογική του μορφή (Τ.Ε.) από το Νοέμβριο του 1983, αν και οι πρώτοι σπουδαστές εισήχθησαν στο Ίδρυμα από τον Φεβρουάριο του 1974. Με το Νόμο Πλαίσιο 1404/83 για την λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εντάχθηκε ως τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (αρχικά, Πάτρας), στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2019 εξελίχθηκε και ενσωματώθηκε ως Παράρτημα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, προχωρεί σε σειρά αναμορφώσεων των προγραμμάτων σπουδών του, με στόχο τη συνεχή εκπαιδευτική και ερευνητική αναβάθμισή του, καθώς και την παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων σε κάθε σπουδαστή του.