ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας) ανήκει οργανωτικά στη Σχολή Μηχανικών (πρώην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) και εδρεύει στις εγκαταστάσεις του (πρώην) T.E.I. στην Πάτρα, Αχαΐα, όπου στεγάζονται όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητές του.

Κύρια προτεραιότητα του Τμήματος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες θα είναι απαραίτητες προκειμένου αυτοί να απασχοληθούν σε τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, τη χρήση μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και ενεργειακών συστημάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάπτυξη και χρήση νέων υλικών.

Ως εκ τούτου, επιδίωξη και υποχρέωση του Τμήματος είναι μεταξύ άλλων:

  1. Να εκπαιδεύσει επαρκώς τους σπουδαστές σε τεχνολογικά θέματα, προκειμένου να αναδείξουν τις ικανότητές τους στην ανάπτυξη και την προώθηση νέων τεχνολογιών.
  2. Να αναπτύξει επιστημονικούς δεσμούς με τη βιομηχανία, συμμετέχοντας σε παραγωγικές διαδικασίες καθώς και στην προώθηση καινοτόμων έργων, τα οποία θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας στη χώρα.
  3. Να συμμετέχει σε προγράμματα εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας.
  4. Να επιμεληθεί προγράμματα και σεμινάρια ειδίκευσης στις σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο τη διαρκή κατάρτιση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε αυτές.

Οι σπουδαστές μέσα από διαδικασίες εξετάσεων και αξιολόγησης των γνώσεών τους αποκτούν στο τέλος της φοίτησής τους το Πτυχίο (Δίπλωμα) Μηχανολόγου Μηχανικού.

Παρουσίαση βασικών δομών έρευνας και εκπαίδευσης του Τμήματος