Αντιπρόεδρος Τμήματος

Σκούρας Ευγένιος (από 1η Σεπτεμβρίου 2023)

Διατελέσαντες Αντιπρόεδροι:


Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά.