Αντιπρόεδρος Τμήματος

1η Σεπτεμβρίου 2021 έως 31η Αυγούστου 2023: Σκούρας Ευγένιος

1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 31η Αυγούστου 2021: Σκούρας Ευγένιος

7η Μαΐου 2019 έως 31η Αυγούστου 2019: Σκούρας Ευγένιος


Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά.