Κέντρα υπολογιστών

Το Τμήμα διαθέτει δύο κέντρα υπολογιστών:

 • Αίθουσα Ζ2
 • Κτηρίου Ε

Αίθουσα Ζ2

Προσωπικό:

 • Υπεύθυνος: Ε. Σκούρας, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μέλη: Γ. Τσώλου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα

Αντικείμενο:

Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος έχει ως αντικείμενο:

 • την εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε μαθήματα που απαιτούν τη χρήση Η/Υ και κατάλληλων επιστημονικών λογισμικών
 • την υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα χρήσης Η/Υ και εκπόνησης/προετοιμασίας εκπαιδευτικών και διπλωματικών εργασιών
 • την παροχή πρόσβασης των φοιτητών σε υπηρεσίες διαδικτύου

Βασικός Εξοπλισμός

 • 24 σταθμοί εργασίας

Βασικά Λογισμικά (Academic/Student/Freeware editions):

 • Autodesk Fusion 360
 • ANSYS
 • COMSOL
 • eQuest
 • canQuest
 • RETscreen
 • Coolpack
 • Epanet

Κτηρίου Ε

Προσωπικό:

 • Υπεύθυνος: Ε. Βουκελάτος, Λέκτορας
 • Μέλη: Γ. Γιαννόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Γ. Διαμαντάκος, Εντεταλμένος Διδάσκων

Αντικείμενο:

Το Εργαστήριο Σχεδίασης με Η/Υ του Τμήματος έχει ως αντικείμενο:

 • Την εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στη μηχανολογική σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ
 • Την παροχή υποστήριξης σε πτυχιακές εργασίες  που απαιτούν ψηφιακά μέσα σχεδίασης

Βασικός Εξοπλισμός:

 • 33 σταθμοί εργασίας
 • λογισμικό ψηφιακής σχεδίασης AutoCAD