Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά σε 8-ωρη βάση και υποστηρίζει διοικητικά το ΠΠΣ και εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών του.

Οι φοιτητές του ΠΠΣ εξυπηρετούνται δια ζώσης από Δευτέρα έως Πέμπτη, από 12:00 έως 13:00.

Ταυτόχρονα, παρέχεται ηλεκτρονική Γραμματειακή υποστήριξη μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-students στα κάτωθι:

  • Δηλώσεις Μαθημάτων
  • Βαθμολογίες
  • Αιτήσεις