ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η Συνεδρίαση) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Σύνθεση και Μηχανική Συμπεριφορά Νανοϋλικών” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP34266)

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η Συνεδρίαση) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Φυσική με έμφαση σε προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς και πειραματική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης σε συνεχή μέσα” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP32606)

Continue reading

Απόφαση ορισμού τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή Α Βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση και αποθήκευση υδρογόνου σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα» (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP31101)

Continue reading

«Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (συνέχιση της διακοπείσας 1ης Συνεδρίασης) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Χρήση και αποθήκευση υδρογόνου σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα” με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: APP31101»

Continue reading

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (1η Συνεδρίαση) για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική και υπολογιστική θραυστομηχανική με εφαρμογή σε μηχανολογικές κατασκευές” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP29924)

Continue reading

«Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (2η συνεδρίαση) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Προσομοίωση και αυτοματοποίηση μηχανουργικών διεργασιών μέσω ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP21499)»

Continue reading

Πρόκληση σε 2η συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση θέσης τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Μηχανική Ρευστών” κωδικός “ΑΠΕΛΛΑ” ΑΡΡ17562 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης εκλεκτορικού_signed

Continue reading