Χρηματοδοτούμενη Έρευνα

 • Εμβληματικές Δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για Επιχειρηματικότητα και την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό, “Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (SAFE-AORTA)“, TAEDR-0535983.
  • Διάρκεια συμμετοχής: 28 μήνες (8/2023 – 12/2025)
  • Προϋπολογισμός: 267,590.00 €.
 • Υδρογεωλογική – Υδραυλική Προμελέτη για την Άρδευση του Δήμου Ζαχάρως, χρηματοδοτούμενο από τo Δήμο Ζαχάρεως Νομού Ηλείας.
  • Διάρκεια συμμετοχής: 18 μήνες (2/2022 – 8/2023)
  • Προϋπολογισμός: 12,000.00 €.
 • ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ, “Προηγμένη θερμομονωτική τσιμεντοκονία υψηλής απόδοσης – AeroPlas”, χρηματοδοτούμενο από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή Ερευνών κ. Θεόφιλο Ιωαννίδη και αναδόχους του έργου το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, το Παν. Πελοποννήσου, το Αριστοτέλειο Παν/νιο Θεσ/νικης και την βιομηχανία δομικών υλικών ISOMAT (https://isomat.gr).
  • Προϋπολογισμός έργου: 714.317,93 €
  • Προϋπολογισμός Παν. Πελοποννήσου έργου: 181.725,24 €
 • ARCHIMEDES ΙΙΙ, Crack propagation predictions for real structures subjected to thermo-mechanical loading via the boundary element method (Crack-Pro-Therm-BEM),” χρηματοδοτούμενο από τo Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η πρόταση στην πρώτη φάση της αξιολόγησης βαθμολογήθηκε με 7/8, και στη δεύτερη και τελική φάση με 4/4.
  • Διάρκεια συμμετοχής: 36 μήνες (12/2012 – 11/2015)
  • Προϋπολογισμός: 90,000.00 €.
 • ARCHIMEDES ΙΙΙ, Ολοκληρωμένος προγραμματισμός κατεργασιών και παραγωγής,” χρηματοδοτούμενο από τo Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  • Διάρκεια συμμετοχής: 36 μήνες (12/2012 – 11/2015)
  • Προϋπολογισμός: 90,000.00 €.
 • ARCHIMEDES ΙΙΙ, Μαθηματική και υπολογιστική διερεύνηση ροϊκού πεδίου βιολογικών υγρών για θεραπευτικό σχεδιασμό σε κλινικά σημαντικές συνθήκες,” χρηματοδοτούμενο από τo Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  • Διάρκεια συμμετοχής: 36 μήνες (12/2012 – 11/2015)
  • Προϋπολογισμός: 90,000.00 €.
 • ARCHIMEDES ΙΙΙ, Διερεύνηση Αιμοδυναμικού Πεδίου στην Περιοχή Αναστόμωσης Αποφραγμένων Αρτηριών,” χρηματοδοτούμενο από τo Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  • Διάρκεια συμμετοχής: 36 μήνες (12/2012 – 11/2015)
  • Προϋπολογισμός: 90,000.00 €.